UV TurboSwing

Advanced technology for demanding applications where high levels of grease separation in professional kitchens is required. Kitchen hoods can be equipped with UV-TurboSwing filters which use ozone-free UV light.

Product Information

TurboSwing Filter

Kitchen canopies can be equipped with the ultra-efficient TurboSwing® grease filters for demanding applications, especially where high levels of grease separation is required. TurboSwing® works by passing air through a rotating, perforated sheet where the grease particles are mechanically separated. 

Product information

Condensation Filters

The Jeven condensation filters have been specially developed for handling condensed water in processes where there is an excessive build-up of water vapour. 

Product information

Cyclone Filters

Canopies can be equipped with cyclone filters suitable for kitchens with lower grease separation requirements. A cyclone filter separates grease by drawing air into a circular chamber where it produces a vortex. 

Product information

Dishwasher hoods

Jeven Dishwasher Hoods are designed to remove damp air and heat from dishwashers. Dishwasher Hoods are available with sealing collars and grilles or with JPT condensate separators.

Product information

UV-Turbokåpor

Den effektivaste och säkraste lösningen på marknaden. TurboSwing® fettfiler med ozonfri UV-rening

Turbokåpor

Turbokåpor är utrustade med det innovativa TurboSwing® filtret. TurboSwing® är väldigt lämpligt i system med energiåtervinning och där man, för att spara energi, varierar flödet i köket.  TurboSwing’s® filter har samma höga avskiljning oavsett luftflödet.

Cyklonkåpor

Jeven Cyklonkåpor är utrustade med cyklonfilter som är lämpliga i kök med lägre krav på rening. Ett cyklonfilter avskiljer fett genom att luften sugs in i en cirkulär kammare där det uppsåt en virvel

Kondenskåpor

Jeven Kondenskåpa är en kåpa speciellt utvecklad för att ta hand om kondenserat vatten i processer där mycket vattenånga bildas.

Diskkåpor

Jeven diskkåpor är avsedda för att föra bort fuktig luft och värme från diskmaskiner i diskrum. Diskkåporna finns med stos och galler eller med JPT kondensavskiljare.

CONTACT JEVEN PROJECT SERVICE

Find out more about our free, no obligation PROJECT SERVICE

READ MORE